• Länsisatamankatu 23, Jätkäsaari Helsinki

    Länsisatamankatu 23, Jätkäsaari Helsinki

fibreC 3D

fibreC 3D on ainutlaatuisella tuotantoteknologialla valmistettu betonielementti, joka mahdollistaa eri kokoisten ja muotoisten sekä 3-ulotteisten verhouselementtien valmistamisen.

Modulaarinen muottirakentaminen perustuu arkkitehtien yksilölliseen design-kuvioon. Self Compacting Concrete (SCC) eli itsetiivistyvä betoni vahvistettuna emäksenkestävillä kuiduilla pumpataan muottiin, jotta muotit täyttyvät hyvin saavuttaen moniulotteiset muodot.

Verrattuna ruiskubetonin tuotantoteknologiaan 3D:n osat valetaan yksittäisinä kappaleina, joten elementtiin ei jää mitään kerroksia näkyviin. 3-ulotteisella elementillä on sileä tai hiekkapuhallettu pinta. Betonin värin matriisi on vaihteleva. 3D betonin ei-huokoinen ja tasainen pinta tarjoaa sisustamiseen aistillisia ja esteettisiä ratkaisuja.

Kaikki fibreC 3D valetut elementit ja komponentit ovat sekä visuaalisesti että käytännössäkin yhteensopivia fibreC vakiojulkisivulevyjen kanssa. Tämä tarjoaa arkkitehdeille taloudellisen ratkaisun koko pintojen verhoilussa.

fibreC 3D valuelementti tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia piilokiinnitysjärjestelmien käyttöön. Kiinnitysankkurit voidaan integroida rakenteeseen tuotantoprosessin aikana tai vaihtoehtoisesti lisätä betoniin kiinnikkeillä valmistuksen jälkeen.

Betoni on luonnonmukainen tuote, jotenn valetussa 3D-levyssä voi olla pieniä betonin luonteenomaisia eroja sävyssä, vivahteessa, rakenteessa ja koostumuksessa. Pinnan vivahde-erot tai pienet, näkyvät huokoset eivät ole vikoja. Valonkestävyys vaihtelee värin mukaan.

fibreC 3D erot fibreC:hen nähden:

  • paksumpi (20–100 m), yleensä levyn paksuus on 50–60 mm, fibreC:n paksuus on aina 13 mm
  • 3D-levyt valetaan arkkitehdin yksilölliseen design-muottiin
  • 3D on muottiin valettu elementti, fibreC on liukuvalettu levy
  • 3D:n sisältää myös raudoituksen

Lataa tästä englanninkielinen fibreC 3D tekninen esite (pdf).
Katso fibreC 3D traileri "The Third Dimension"

fibreC 3D Suomessa

Länsisatamankatu 23 Jätkäsaari, Helsinki

Lontoonkatu 9 Toukolanranta, Helsinki